Grønn mobilitet

Plan for grønn mobilitet i Lørenskog er en plan som skal bidra til å hjelpe Lørenskog kommune jobber for å nå målet om nullvekst i biltransporten. Planen viser både status om hvordan kommunen jobber med målet i dag, og hvordan vi kan møte transportutfordringene i fremtiden. For å nå målet må all vekst i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er et ambisiøst mål, som kommunen arbeider aktivt med å nå. 

Grønn mobilitet - miljøvennlige måter å reise på

Planen er på disse sidene presentert som en digital plan. I avsnittene under gis det en kort oppsummering av hovedtrekkene i planen. Dersom du vil lese ytterligere kan du gå inn på alle de aktuelle kapitlene i menyen.