GRØNN MOBILITET

Til planen
Foto: Harald M. Valderhaug

Foto: Harald M. Valderhaug

Vi har en plan!

Hvorfor skal du bry deg om Grønn Mobilitet? Jo, fordi det vil påvirke livet ditt i Lørenskog i mange år framover. Se hva vi sammen kan gjøre for å reise mer miljøvennlig nå og i fremtiden.

Les mer...

Grønn mobilitet på 1-2-3

Plan for grønn mobilitet i Lørenskog er et verktøy i kommunens innsats for nullvekst i bruken av personbil og for å redusere utslippene av klimagasser. Et viktig mål er at veksten innenfor person-transport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planen beskriver status, og viser retning, hovedinnhold og muligheter i det videre arbeidet.

Les mer...

Foto: Atle Abelsen

Foto: Atle Abelsen

Drømmer om gågate

Dagsrevyen-ankeret Rima Iraki håper vi får fortauskafeer og hyggelige restauranter i Lørenskog. – Men det er fantastisk flott å bo i kommunen vår, sier Lørenskog-jenta.

Les mer...

Egentlig godt tilrettelagt for sykkel

Sjur Høibraaten har oppdaget at Lørenskog er et bra sted å forflytte seg på to hjul. Men kommunen kan også bli enda bedre for syklistene.

Les mer...

Foto: Atle Abelsen

Foto: Atle Abelsen

Foto: Atle Abelsen

Foto: Atle Abelsen

Ønsker seg bysykler

Victor Nordve (16), nestleder i barn og unges kommunestyre, er klar på hvilke prioriteringer han ville gjort om han hadde vært ordfører i Lørenskog.

 

Les mer...

Fantastisk for barnefamilier

Familien Belda er grønne ambassadører for Lørenskog kommune. De mener barnefamilier har alle muligheter for et mer miljøvennlig og aktivt hverdagsliv.

Les mer...

Foto: Atle Abelsen

Foto: Atle Abelsen

Dette ønsker Lørenskog kommune å gjennomføre

Vi vil ha din mening!

Innovasjon og inspirasjon

Arrangementer og inspirasjon

 • Utarbeide årshjul for arrangementer og kommunikasjonsplan ved viktige hendelser. I 2019 kommer det for eksempel nytt bompengesnitt ved Oslogrensen og endringer i kollektivtilbudet.

Innovative løsninger

 • Selvkjørende busser er en innovative mobilitetsløsning kommunen vil arbeide med, og første teststrekning ønskes fra Lørenskog stasjon til SNØ/Vinterparken.

Grønne tjenestereiser

 • Biler, sykler, sparkesykler m.v. skal anskaffes gjennom en ny rammeavtale, og stilles til rådighet for ansatte i kommunen.

Kollektivtransport

 T-bane til Lørenskog

 • Samarbeid er igangsett for å finne aktuelle løsninger, med stasjoner, traseer og kobling til øvrig kollektivtrafikk. Denne forstudien utarbeides i 2019.

Transporttilbud til fritidsaktiviteter

 • Transporttilbud fra dør til dør for barn og unge til fritidsaktiviteter.

Informasjon om kollektivtransport

 • Jevnlig dialog med Ruter om forbedringer av kollektivtilbudet. I 2019 kommer det endringer i busstilbudet som skal kommuniseres godt til innbyggerne.

Gå og sykle

Sykkelstrategi

 • Lage sykkelstrategi med tilhørende handlingsplan. Den blir et viktig verktøy for å sikre sammenheng og for å prioritere sykkeltiltakene.

Bysykler

 • Aktuelt konsept for bysykkelordning i Lørenskog basert på erfaringer fra andre kommuner skal utredes.

Sykkelhotell

 • Planlegging av sykkelhoteller ved Lørenskog sentrum terminal og ved Lørenskog jernbanestasjonen er igangsatt.

Sykkelkampanje for innbyggere

 • "Sykle til jobben"-aksjonen tilbys kommuneansatte, men skal utvides til også å gjelde for innbyggere

Miljøvennlig bilbruk

Lading av el-biler i boligselskap

 • Tilskuddsordning for boligselskap som ønsker lademuligheter for sine beboere er igangsatt som et prøveprosjekt i 2019. Videreføring vil bli vurdert som eget tiltak.

Kommunale ladepunkter

 • Offentlig tilgjengelige ladestasjoner for el-biler skaletableres flere steder i kommunen.

Parkering

 • Lørenskog kommune skal revidere kommunens parkeringsnorm.

Fortetting og gode forbindelser

Skårersletta - fra vei til gate

 • Bygge om Skårersletta til bygate med brede fortau og sykkelfelt, og med møteplasser og aktivitetsparker langs gata.

Grønne forbindelser

 • Utvikle grønne forbindelser for miljøvennlig transport (gå, sykle og kollektivt) og med stort innslag av mangfoldig vegetasjon