GRØNN MOBILITET

Til planen

Vi har en plan!

Foto: Harald M. Valderhaug

Foto: Harald M. Valderhaug

Vi kaller den «Plan for grønn mobilitet». Med grønn mobilitet i Lørenskog, mener vi miljøvennlige måter å reise på. Hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig miljøvennlig?

Hvorfor angår dette deg og alle oss?

Dette kommer til å påvirke hverdagen og livene våre. Vi blir raskt mange flere i Lørenskog, og vi bruker allerede for mye bil. Denne planen vil være førende for hvordan veinettet, sykkelstier og kollektivtransporten vil bli i Lørenskog i årene framover. Den vil bli styrende for hvor enkelt det vil bli å komme deg til butikker, servicetjenester og togstasjonene. Og, ikke minst, hvor enkelt og miljøvennlig det går an å reise mellom forskjellige steder i kommunen som Lørenskog stasjon, Losby, Lørenskog hus, Vinterparken, Fjellhamar stasjon etc.

Vi har et klart og ambisiøst mål om å bruke mindre bil. Vi vil at flere sykler, går og tar buss, og lar bilen stå litt oftere. Vi vil ikke klare å nå våre klimamål uten en slik ambisjon. Og, de fleste er vel enige i at færre biler – uansett om de er elektriske eller går på bensin – øker trivselen for alle som ferdes på gater og torg, og bidrar til et yrende og trivelig folkeliv?

Men vi er ikke naive eller blinde for utfordringene vi har. Vi blir stadig flere i Lørenskog. Tettstedene er i dag adskilte. Uten bil, er det ikke enkelt å ta småturer innom Skårer eller Rasta fra Fjellhamar, eller å besøke kjente på Finstad eller Kurland om du bor på Ødegården (Lørenskog stasjon). Derfor vil bilen bli nødvendig også i overskuelig framtid. Vi vil bruke minst mulig pisk, men heller finne de lekreste og søteste gulrøttene for at du skal velge de miljøvennlige alternativene.

Vi vil at våre felles valg gjør reisene våre så effektive, komfortable og klima- og miljøvennlige som mulig. Da vil også Lørenskog bli enda grønnere, og et enda hyggelige sted for våre barn å vokse opp.

Er du klar for å lese litt mer om vår plan?

Her kan du lese en kortversjon av planen som vi har kalt «Grønn mobilitet på 1-2-3». Er du en person som liker å studere tall og figurer, og lese inngående analyser om bakgrunnen for hvorfor vi tror det blir slik og slik, kan du hoppe rett til  plandokumentet, «Plan for Grønn Mobilitet».

Kommunestyret vedtok Plan for grønn mobilitet i april 2019. Her kan du lese den politiske saken og vedtaket. Klikk her for å se og høre debatten i Kommunestyret, sak 41/ 2019.