GRØNN MOBILITET

Til planen

Ønsker seg bysykler

Victor Nordve, nestleder i Barn og unges kommunestyre, er klar på hvilke prioriteringer han ville gjort om han hadde vært ordfører i Lørenskog.

– Jeg ville antakelig prioritert å etablere en bysykkelordning, lik de jeg har sett i Tønsberg og Haugesund på turene med hockeylaget mitt, sier Victor Nordve (15). – Der blir alle turene telt og registrert, og man kan låne sykkelpumpe og småverktøy på sykkelstasjonene selv om man sykler egen sykkel, sier han.

Det tror han kunne slått an også på Lørenskog. – Jeg så mange flere som syklet i Tønsberg og Haugesund, enn det jeg ser her. Men egentlig ligger jo forholdene veldig godt til rette for at vi skal kunne sykle enda mer her på Lørenskog.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Victor Nordve (15) er nestleder i Barn og unges kommunestyre i Lørenskog. Han har gode erfaringer med å ferdes rundt i kommunen uten å bli kjørt. Foto: Atle Abelsen

Victor Nordve (15) er nestleder i Barn og unges kommunestyre i Lørenskog. Han har gode erfaringer med å ferdes rundt i kommunen uten å bli kjørt. Foto: Atle Abelsen

Victor peker på at avstandene ikke er alt for lange, og at det, med et par unntak, stort sett er ganske flatt.

– Om sommeren bruker jeg og kompisene mine sykkelen veldig mye. Men om vinteren er det vanskeligere. Jeg sykler en hybridsykkel, den er ikke så ideell med piggdekk. Med ganske smale dekk, kan den lett skli på isen, og det er vanskeligere når det er snø på sykkelstiene. Kanskje det hadde vært mer aktuelt, dersom vedlikeholdet av sykkelveiene hadde vært litt bedre om vinteren? spør han seg selv.

Tung bag

Victor bor på Kjenn, går i klasse 10B på Kjenn skole og trener ellers ishockey i ishallen bak Metro. Han har derfor ikke så veldig lange avstander å reise i det daglige. Likevel hender det at mamma eller pappa kjører til eller fra trening. – Det blir fort mye utstyr og tung bag på hockeyen. Pappa er i tillegg materialforvalter i klubben, så da kan bilen bli brukt en del. Men jeg forsøker å gå eller sykle så ofte som mulig, bedyrer han.

Han busser også en del, og er stort sett fornøyd med kollektivtilbudet – men savner litt bedre regularitet. – Spesielt om vinteren er bussene ofte forsinket.

Han bruker bussen mye til Lørenskog stasjon, eller helt inn til Oslo sentrum og tilbake.

Snart lappen

Som 16-åring kan han i prinsippet snart begynne å øvekjøre, og om et par korte år kan det hende at han står med sertifikatet i handa. Om kommunen lykkes i å omstille større deler av persontransporten i bygda fra privatbiler over på kollektiv, sykkel og «apostlenes hester», betyr det at han får lappen når privatbilismen er på tilbakegang.

– Jeg tror det skal gå veldig fint. Jeg er innforstått med at vi er nødt til å redusere bilbruken. Det er tross alt jeg og min generasjon som kanskje skal bo og leve lenge i Lørenskog, og det er jo i vår egen interesse at miljøet blir så bra som mulig og at det blir triveligere å leve her.

Men han vil ikke slippe bilen helt. – Det kan jo være litt pes med kollektivtransport, og all planleggingen det kan kreve. Og av og til har man behov for å frakte tunge ting for eksempel fra butikken. Likevel, tror jeg at jeg kommer til å bruke bilen minst mulig i framtida.