GRØNN MOBILITET

20 Bysykler

Bysykler er en ordning der kommunen eller en privat aktør stiller sykler til rådighet. Bysyklene må plasseres på sentrale steder i byen, for eksempel ved jernbanestasjoner, bussterminal, Lørenskog hus, videregående skoler, haller m.v.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utforme konsept for bysykkelordning basert på erfaringer fra kommunene Oslo og Skedsmo.

Fase 2: Inngå avtale med leverandør/ kommersiell partner.

Fase 3: Etablere bysykkelordning

Fase 4: Evt. utvidelse av ordning avhengig av suksess.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Innbyggere, besøkende og ansatte i kommunen, med særlig fokus på pendlere.

 

Aktører

Eksternt bysykkelfirma
Bedrifter

Fordeler

Bysykler er en alternativ transportmulighet for innbyggere, pendlere eller andre besøkende som forflytter seg i byområder. Syklene er til nytte for både brukere, byen og miljøet.

I Lørenskog vil bysykler være særlig attraktive for å binde sammen sentrumsområdet, de store bedriftene ved Visperud og Lørenskog stasjonsområde samt Ahus-området og Fjellhamar stasjon. Det blir enklere å kombinere sykkel med kollektiv­transport.

Idébank

Det finnes en rekke firmaer som tilbyr å drive by­sykkel­ordninger for kommuner mot betaling. Ordningene innehar som regel en teknologisk løsning for betaling, fastlåsing av sykkel mv. Syklene kan være både vanlige sykler og elsykler, og har gjerne et eget design. 

Det er kommersielle aktører på området. Reklame kan bidra i finansiering av ordningen. Det er en fordel å samarbeide og stille krav, for å sikre god kvalitet på selve ordningen, syklene og sykkelstasjonene.