GRØNN MOBILITET

22 Sykkelkampanje for innbyggere

 

"Sykle til jobben"-aksjonen er en landsdekkende aktivitetskampanje arrangert av Bedriftsidretten. Lørenskog kommune tilbyr egne ansatte å delta i "Sykle til jobben", men aksjonen kan utvides til også å gjelde innbyggere.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Inngå avtale med Bedriftsidretten for samarbeid om «Sykle til jobben»-aksjon for alle innbyggere.

Fase 2: Gjennomføre informasjons- og motivasjonskampanje i månedsskifte mars/april for å få med flest mulig deltagere.

Fase 3: Evaluere og avgjøre "Sykle til jobben" skal gjennomføres som en årlig aksjon for alle innbyggere.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Innbyggere

 

Aktører

Bedriftsidretten

Ulike avdelinger i Lørenskog kommune

Fordeler

"Sykle til jobben" har som formål å stimulere og legge til rette for at flere velger en aktiv reisevei. Aksjonen går kun fra medio april til medio juni, men høyt fokus på sykling og annen aktivitet i denne perioden, kan føre til at deltagere er mer aktive ellers i året også.

Hva får man som deltaker i «Sykle til jobben»?

  • En uhøytidelig og morsom konkurranse hvor man kan konkurrere med seg selv og andre
  • Opplevelsen av samhold og økt motivasjon
  • Tilgang til sykletiljobben.no med treningsdagbok
  • Trekning av mange spennende premier, både lokalt og nasjonalt
  • Mange fine råd til hverdagsaktivitet og tips til bruk av sykkelen

Idébank

I en avtale med Bedriftsidretten forplikter de seg til å markedsføre tilbudet i egne kanaler, i sosiale medier og andre markedskanaler. Lørenskog forplikter seg til å gjennomføre aksjonen lokalt, inkludert rekruttering av deltakere. Kommunen får tilgang til metadata om brukere rundt deres aktivitetsnivå, og får anledning til å stille deltakere i kommunen spørsmål i forbindelse med den årlige spørreundersøkelsen. Undersøkelsen vil bli publiserte i etterkant av kampanjen.

For mer informasjon se www.sykletiljobben.no

Hva gjøres allerede

Lørenskog kommune som bedrift har deltatt i «Sykle til jobben» i flere år. Arbeidsgiverseksjonen oppmuntrer alle ansatte til å delta i «sykle til jobben» og dekker kostnadene for ansatte. Frisklivssentralen har etter forespørsel mottatt tilbud fra Bedriftsidretten for å utvide aksjonen til også å gjelde alle innbyggere i kommunen.