GRØNN MOBILITET

24 Følgevennordning

Følgevenn er en ordning for en gruppe med barn, som følges til skolen eller trening/aktiviteter etter skoletid. Det kan sammenlignes med alminnelige skolebusser som følger en fast kjøreplan og har en rekke stoppesteder. Transporten foregår derimot til fots eller på sykkel og "sjåføren" er en voksen eller ungdom som følger barna. 

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Motiverte skoler og/eller klubber velges for prøveprosjekt.

Fase 2: Igangsette prøveprosjekt for følgeordning til fots og/eller på sykkel

Fase 3: Justering og utbredelse av følgeordninger til andre skoler/klubber

Tidshorisont

   

Målgruppe

Skolebarn og foreldrene deres
Barn som skal på trening og foreldrene og trenerne deres.

 

Aktører

Skoler, skolefritidsordninger og klubber i kommunen
Foreldre

Fordeler

  • Gir små og store elever en aktiv og oppkvik­kende start på skoledagen
  • Styrker elevenes helse, trivsel og læring
  • Gir trafikksikre barn og unge
  • Medfører mindre trafikk ved skolene
  • Legger til rette for at barn kan delta på fritidsaktiviteter uten å være avhengig av foreldre
  • Foreldrene sparer tid ved å hjelpe hverandre
  • Minsker behovet for at barnefamilier bruker bilen i hverdagen

Idébank

«Sjåføren» kan være foreldre, trenere, pensjonister, elever fra de eldste klassene osv. 

Kommunen kan hjelpe til med å starte følgeordninger.

Hva gjøres allerede

Noen skoler har følgevennordning.