GRØNN MOBILITET

Inspirasjon og innovasjon

Informasjon er viktig for å inspirere til å velge mer miljøvennlige transportmidler. Å delta i innovasjonsprosjekter med testing av nye reisemidler eller teknologiske løsninger er med på å øke kompetanse og engasjement for å bli en kommune som leder an innen grønn mobilitet.