GRØNN MOBILITET

1 Arrangementer

Informasjon og arrangementer øker kunnskap og bevissthet om miljøvennlige reiser og kan inspirere til å endre reisevaner. Kampanjer og arrangementer kan gå over enkelte dager, en uke eller en lengre periode. Det gjelder blant annet mobilitetsuke, sykle til jobb-aksjon og lignende. 

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Lage et årshjul for arrangementer. Lage kommunikasjonsplan for mobilitetsplanen og når det skjer viktige endringer som påvirker reisemulighetene våre.  I 2019 kommer det for eksempel nytt bompengesnitt ved Oslogrensen og endringer i kollektivtilbudet.

Fase 2: Gjennomføre arrangementer og kampanjer og sørge for at innbyggere og andre vet hva som skal skje og blir med.

Fordeler

Arrangementer og kampanjer gjør at innbyggere og andre blir bevisst og oppmerksom på hvordan vi reiser og hvordan vi kan reise mer miljøvennlig. Mulighet til å se og prøve ting kan gjøre det enklere og morsommere å endre reisevaner.

Idébank

  • Delta på arrangementer som går samtidig rundt i landet som Europeisk Mobilitetsuke og Klimafestivalen.
  • Delta i aktivitetskonkurranser som Sykle til jobben og Gå til skole-aksjoner
  • Ha grønn mobilitet som et av flere temaer på kommunale arrangementer som Losbydagen, Barnas festival eller andre.

 

Hva gjøres allerede

  • Lørenskog kommune deltok i europeisk Mobilitetsuke i 2018
  • Lørenskog kommune har i flere år hatt arrangementer i forbindelse med den nasjonale Klimafestivalen.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Alle innbyggere, organisasjoner og bedrifter i kommunen.
Alle aldersgrupper.
Både hverdagsreisende og fritidsreisende.

 

Aktører

Innbyggere
Ruter, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen
Ulike kommunale sektorer herunder kommunikasjonsavdeling
Bedrifter