GRØNN MOBILITET

2 Innovative løsninger

Selvkjørende transport, bildeling, og mobilitet som tjeneste har potensial for å revolusjonere hvordan vi reiser. Under Mobilitetsuka 2018 var det mulig å prøvekjøre en selvkjørende, elektrisk buss ved Lørenskog hus og Metro. Slike busser er en av mange nye former for innovative mobilitetsløsninger vi kan forvente å se i tiden fremover.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1Finne ut hvor det passer å teste selvkjørende busser i Lørenskog - Forprosjekt "Autobus"​

Fase 2Sikre finansiering til hovedprosjekt "Autobus"​

Fase 3: Som en anskueliggjøring av mobilitetsplanens mål, det vil si at all vekst i persontrafikk skal skje i form av kollektivtrafikk, sykkel og gange, utarbeides en konkret plan for hvordan persontrafikken til SNØ skal håndteres.

Fase 4Teste selvkjørende busser på utvalgt strekning. En aktuell strekning er mellom Lørenskog togstasjon til SNØ/Vinterparken.

Fase 5: Være oppdatert på utvikling av innovasjoner for å finne ut hvilke nye innovasjonsprosjekter som passer for Lørenskog.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Alle innbyggere

 

Aktører

Lørenskog kommune

Andre kommuner

Bane NOR

Forskningsmiljøer

Bedrifter

 

Fordeler

Det er behov for smartere mobilitet når vi skal reise på en mer miljøvennlig måte i fremtiden.

Idébank

  • Transport som en tjeneste betyr at vi går fra at vi eier transportmidler selv til at vi har tilgang til forskjellige transportmidler samtidig som biler, sykler, busser, tog mm. Det kalles "Mobility as a service" og fungerer slik a man kan starte turen med å sykle, ta toget videre og deretter bil for å komme helt frem.
  • Bildeling - nye teknologier vil styrke bildeling. Sanntidsapplikasjoner som viser hvor de ledige bilene er lokalisert, og som viser hvor du kan hente bilen og levere den, bidrar til å redusere ulempen ved bildeling i forhold til selveid bil.
  • Samkjøring - ny teknologien vil hjelpe med å organisere. I de senere årene har det blitt utviklet mobilapplikasjoner som gjør det lettere å identifisere andre med likt transportbehov, og som samtidig gir bileieren en kompensasjon for drivstoffutgifter og verditap.

Hva gjøres allerede

Lørenskog kommune er med i Interregprosjektet «AutoBus» sammen med forskningsinstitusjonen RISE (Research Institutes of Sweden), Kunnskapsbyen Lillestrøm og den svenske kommunen Borås Stad. Forprosjektet er gjennomført. Mulighetene for å benytte selvkjørende busser i de to kommunene ble analysert. Lørenskog kommune ønsker å gå videre med traseen mellom Lørenskog stasjon og SNØ/Vinterparken.