GRØNN MOBILITET

3 Grønne tjenestereiser

Ansatte har tilgang til miljøvennlig transportmidler som sykler, el-sykler, el-biler. De må ikke nødvendigvis være eid av kommunen, men være tilgjengelig når man trenger det.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Lørenskog kommune bruker metoden innovativ anskaffelse for å inngå rammeavtale for kjøp av mobilitet som en tjeneste.

Fase 2: Gjennom rammeavtalen leveres grønne løsninger for transport til utvalgte avdelinger i kommunen.

Fase 3: Samarbeid med bedrifter om grønne tjenestereiser vurderes.

Fase 4: Utvide ordning med grønne transportmidler til alle tjenesteområdene i kommunen.

Fase 5: Vurdere å gjøre transportmidlene tilgjengelige for ansatte og innbyggere på kveldstid, i helger og andre tidspunkter når bilene ikke er i bruk, for å utnytte bilene optimalt.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Pendlere
Bedrifter
Kommunens avdelinger og ansatte

 

Aktører

Lørenskog kommune
Bedrifter

Fordeler

 • Kommunen og eventuelle bedrifter får mer miljøvennlige tjenestereiser. Ansatte trenger ikke å benytte egen bil til/fra arbeid.
 • Ved å øke bruken av sykkel på tjenestereiser får medarbeiderne en mer aktiv hverdag og dermed en bedre helse.
 • Omfanget av biler og penger brukt til tjenestekjøring reduseres.
 • En omlegging til energieffektive kjøretøy som el-, hybrid- og hydrogenbiler medfører en reduksjon av CO2-utslipp og andre miljøfaktorer.
 • Hvis Lørenskog kommune går foran og benytter sykkel og miljøvennlige biler på tjenestereiser, sendes det et sterkt signal om en kommune med en grønn og bærekraftig profil.

Idébank

 • Bærum kommune har fått Klimasatstilskudd til prosjektet «Elsykkel-låneordning for bedrifter». El-sykler tilbys bedrifter slik at ansatte kan prøve ut el-sykkel som alternativ til bil til og fra arbeidssted.
 • I Halden kommune har alle ansatte i Halden kommune tilgang til elbil og elsykkel i arbeidstida og innbyggere og turister kan låne bilene utenom kommunens arbeidstid.
 • Sykkelbibliotek ved bedrifter som består i en mulighet for å prøve ulike typer sykler i f.eks. en uke og da beslutte om man ønsker å investere i denne type sykkel. Det kan være en lastesykkel, el-sykkel osv.
 • Pendlersykler er et spesielt tilrettelagt tilbud for personer med behov for å leie en sykkel i en uke, måned eller en lengre periode. De kan leie en sykkel, f.eks. fra stasjonen til arbeid eller utdannelsessted, og bruke samme sykkel i hele perioden man har betalt for. Brukeren får full rådighet over sykkelen i avtaleperioden og kan bruke den også utenom kommunen.
 • Kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel, både til/fra jobb og under tjenestereiser, kan være motiverende for å la bilen stå.
 • Sykkelvennlig arbeidsplass

Hva gjøres allerede

Kommunen har gått til innkjøp av noen el-biler, el-sykler, vanlige sykler og el-sparkesykler.