GRØNN MOBILITET

4 Inspirasjon gjennom digitalisering

Utforske eksisterende digitale løsninger som gir reisende oversikt over transport­muligheter og som motiverer til grønn mobilitet.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Kartlegge digitale løsninger og konsepter.

Fase 2: Vurdere hvilke løsninger som er aktuelle i Lørenskog, delta i prosjekter og samarbeid om utvikling av apper, nettsteder eller andre digitale løsninger.

Fase 3: Bruke og spre kunnskap om digitale løsninger.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Alle innbyggere, men i særlig grad ungdommer.

 

Aktører

Ruter, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen
Lørenskog kommune
Forsknings- og studiemiljøer

Hvorfor

Teknologi gir nye muligheter til å påvirke og motivere for valg av transportmiddel. Det blir dessuten enklere å kommunisere hvordan transportmidler kan kombineres.

Idébank

  • Utvidelse av reiseplaner og informasjon som finnes i Ruterreise og Entur med informasjon om bildeling, samkjøring, pendlersykler, samkjøringspartnere osv.
  • Sanntidinformasjon om kollektivtransporten
  • Reiseplan inkl. felles plattform for betaling
  • Navigasjon ved gange, på sykkel, i bil osv.
  • Helseapper med registrering av skritt, avstand o.l.
  • Gamifikation - dvs. hvor transport blir en del av et spill/ konkurranse
  • Informasjon om kulturhistorie og natur langs utvalgte ruter