GRØNN MOBILITET

5 Personlig reiseveiledning

Det utvikles pakker med materiale om grønn mobilitet. Pakkene kan rettes mot nye innbyggere, nye medarbeidere eller nye elever på videregående skoler. Kan suppleres med en mobilitetsveileder som gjennomgår reisealternativer, tidsbruk, pris og effekt på klima og miljø.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utvikle velkomstpakker med informasjon om grønn mobilitet i Lørenskog. Kan være fysisk eller digitalt.

Fase 2: Engasjere mobilitetsveiledere. Tilby samtale med mobilitetsveileder for innbyggere.

 

Tidshorisont

   

Målgruppe

Nye innbyggere i kommune
Nye medarbeidere i kommunen

 

Aktører

Lørenskog kommune
Ruter

Hvorfor

  • Gi oversikt over transportmuligheter for den enkelte
  • Målrettet og oppsøkende informasjon kan ha stor effekt
  • Vi er mest tilbøyelige til å endre transportadferd i forbindelse med større endringer i hverdagen som for eksempel flytting, ny jobb eller skolegang

Idébank

Pakkene kan omfatte:

  • Materiale om kollektivtilbud, mulighet for sykkel og annen grønn transport
  • Tilbud om samtale med "mobilitetsveileder"
  • Personlig tidstabell mellom jobb og hjem
  • Mulighet for å låne sykkel, prøveperiode på kollektivtransport o.l.