GRØNN MOBILITET

Kollektivtransport

Det skal jobbes for å styrke kollektivtilbudet internt i Lørenskog, men også til og fra kommunen.

Fremtidig holdeplass på Skårersletta – for å se flere skisser for et fremtidig Skårersletta se her.

Tiltakene handler om:

  • Samarbeid med Ruter, Jernbanedirektoratet og andre offentlige etater om å utvikle kollektivtilbudet og infrastruktur for kollektivtrafikk med høy frekvens og kort reisetid til Oslo og Lillestrøm fra de 5 bysentre i Lørenskog.
  • Samarbeid med Ruter og andre offentlige etater om å utrede muligheten for shuttelbussløsninger/ småbusser på tvers i kommunen.
  • Nye mobilitetstilbud i forbindelse med idrett og fritidsaktiviteter i kommunen.
  • God og trygg tilgjengelighet til kollektivtrafikken.
  • Skape god overgang fra andre transportmidler for eksempel ved etablering av innfartsparkering og sykkelhotell.
  • Mobilitetsveiledning.
  • Informasjon og kampanjer blant annet i forbindelse med nytt kollektivtilbud 2019.