GRØNN MOBILITET

12 Transporttilbud til fritidsaktiviteter

Transporttilbud fra dør til dør for barn og unge til fritidsaktiviteter. Tilbudet kan være på faste strekninger, eller være mer fleksibelt basert på brukernes behov.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Innhente informasjon om og erfaringer fra bestillingstransport/ fellestransport til fritidsaktiviteter, for eksempel hos Ruter og i Østfold.

Fase 2: Utrede og avklare samarbeidspartnere, finaniseringskilder og praktiske løsninger.

Fase 3: Gjennomføre et pilotprosjekt

Fase 4: Implementere hvis tiltaket er fornuftig bl.a. ut fra et kost-nytteperspektiv.

Tidshorisont

    

Målgruppe

I hovedsak alle innbyggere, men hovedfokus vil ligge på barn og unge.

 

Aktører

Lørenskog kommune
Idrettslag og foreninger i Lørenskog kommune
Akershus fylkeskommune
Ruter
Næringsliv

Fordeler

  • Gir mindre bilkjøring til fritidsaktiviteter
  • Passer for barn og unge som skal delta på fritidsaktiviteter, når det ikke passer å gå eller sykle eller er et eksisterende effektivt kollektivtilbud.
  • Etablere forbindelser på tvers i kommunen hvor det ikke er grunnlag for å opprette en vanlig busslinje.
  • Reisetidene på tvers av kommunen kan reduseres.
  • Kan gi forbedret tilgjengelighet til det resterende kollektivtilbudet

Idébank

Bestillertransport til fritidsaktiviteter for barn og unge, jfr pilotprosjekt fra SFO via trening og hjem i Bærum kommune og pilotprosjekter på Vålerenga og i Østfold. Det er viktig at tilbudet piloteres, da dette er et kostbart tiltak.