GRØNN MOBILITET

13 Informasjon om kollektivtrafikk

Om flere skal velge kollektivtransport vil det i tillegg til selve tilbudet være nødvendig med god informasjon, kommunikasjon og kampanjer. Med kampanjer settes det et betydelig fokus på kommunikasjon med kunden i en avgrenset periode. Fokus og oppmerksomhet på gevinstene ved å benytte kollektiv transport, og fokus på buss og tog som transportmiddel, kan få flere til å benytte seg av den kollektive transporten. Dette tiltaket bør ses i sammenheng med tiltaket informasjon om grønn mobilitet.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Utarbeide kommunikasjonsplaner herunder et særlig fokus på kommunikasjon av grønn mobilitet ved innføring av nytt bompengesnitt på bygrensen våren 2019 og innføring av nytt busstilbud sommer 2019.

Fase 2: Kommunisere i henhold til kommunikasjonsplanene. Dette kan f.eks. være å opprette en informativ og brukervennlig hjemmeside for miljøvennlig transport i Lørenskog.

Tidshorisont

Målgruppe

Alle målgrupper

 

Aktører

Lørenskog kommune

Ruter

Statens vegvesen

Bane NOR

Fordeler

Informasjon på kommunens hjemmeside og via infostander i byrommet kan opplyse innbyggere, besøkende og turister om forskjellige transportmuligheter i kommunen. Dermed gis det mulighet for å oppmuntre til grønne transportløsninger, ovenfor både egne innbyggere og besøkende.

Innbyggernes holdninger og adferd påvirkes, og det skapes et konkret insentiv til å prøve ut kollektivtransport. Kampanjer er en god måte å skape oppmerksomhet rundt kollektiv transport, og konkurranser kan tilføre et ekstra motiverende element.

Idébank

  • Informasjon om det aktuelle kollektivtilbudet på hjemmesider og informasjonsstander
  • Informasjon om hvordan man enkelte kan komme seg til de aktuelle stasjonene/holdeplassene (finnes det bysykler, pendlerruter, gåbusser osv.).
  • Mobilitetsambassadører
  • Fortelle de gode historier til lokale medier – blant annet når det gjennomføres forsøksprosjekter, barna jobber med temaet i skolen osv.
  • Særlig vekt på informasjon om kollektivtransport ved særlige arrangementer

Hva gjør vi allerede

  • Ruter har informasjon på hjemmeside og i app.
  • Lørenskog kommune har pekt ut ambassadører for grønn mobilitet.
  • Fokus på å kommunisere blant annet på Facebook og andre sosiale medier.