GRØNN MOBILITET

17 Høyfrekvente pendlerbusser med få stopp

Etablere høyfrekvente pendlerbusser med få stopp til nærliggende større byer og tettsteder, samt store arbeidsplasser, utdannelsesinstitusjoner osv. i kommunen. En aktuell strekning er Oslo S – Visperud – Lørenskog sentrum – Ahus – Lillestrøm. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket om matebusser.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Vurdere og utrede aktuelle strekninger i samråd med Ruter og andre kommuner.

Fase 2: Pilotere prøvestrekninger for pendlerbuss.

Fase 3: Implementere pendlerbusser dersom det viser seg gunstig.

Tidshorisont

    

Målgruppe

Pendlere

 

Aktører

Lørenskog kommune
Akershus fylkeskommune
Oslo Kommune
Skedsmo kommune
Ruter

Fordeler

Hyppige avganger gir fleksibilitet. Få stopp gir kortere reisetid. Dette gjør at kollektivtilbudet øker konkurransekraften i forhold til bil.

Idébank

  • Etablere kollektivfelt i Solheimsveien
  • Sile bort noe av stoppene i rusjtid eller på noen av avgangene
  • Avdekke behov for pendlerbuss én eller to ganger morgen og ettermiddag mellom større bedrift og eksempelvis Lørenskog eller Lillestrøm stasjon

Hva gjøres allerede

Lørenskog kommune har god og jevnlig dialog med Ruter om forbedringer av kollektivtilbudet. Lørenskog kommune deltar i flere regionale samarbeidsnettverk om transport og kollektivtrafikk, blant annet Bybåndssamarbeidet og Forprosjekt for T-bane til Lørenskog. Forprosjektet skal utarbeides i 2019 og beskrive mulige trasseer og stasjoner for T-banen.