GRØNN MOBILITET

18 Bestillingstransport for eldre

Transporttilbud fra dør til dør. Brukerne bestiller turen når de har bruk for den og kjører sammen med andre kunder som ved en vanlig reise med buss og tog. Tilbudet kan være uten faste stoppesteder eller kjøreplaner, men også på faste strekninger.

    

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Innhente informasjon om og erfaringer fra bestillingstransport fra andre, f.eks. Østfold og Ruter.

Fase 2: Utrede og avklare samarbeidspartnere, finaniseringskilder og praktiske løsninger

Fase 3: Gjennomføre et pilotprosjekt

Fase 4: Implementere hvis tiltaket er fornuftig bl.a. ut fra et kost-nytteperspektiv.

Tidshorisont

    

Målgruppe

I hovedsak alle innbyggere, men hovedfokus vil ligge på eldre.

 

Aktører

Lørenskog kommune
Akershus fylkeskommune
Ruter

Fordeler

  • Passer for personer som av ulike årsaker har problemer med å reise fra vanlige holdeplasser (barn, eldre).
  • Etablere forbindelser på tvers i kommunen hvor det ikke er grunnlag for å opprette en vanlig busslinje.
  • Reisetidene på tvers av kommunen kan reduseres.
  • Kan gi forbedret tilgjengelighet til det resterende kollektivtilbudet

Idébank

Bestillingstransport for eldre til legebesøk, handling og andre ærender, jfr ”Rosa Busser” i Bydel Aker. Bestillertransport til fritidsaktiviteter for barn og unge, jfr pilotprosjekt i Bærum kommune. Det er viktig at tilbudet piloteres, da dette er et kostbart tiltak. Se også prosjekt i Østfold

Hva gjøres allerede

Bestillingstransport på strekningen Hanaborg – Triaden finnes i dag med en avgang i hver retning og kun på hverdager.