GRØNN MOBILITET

29 Bildeling

Være pådriver for etablering av bildelingsordninger i kommunen. 

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Undersøke aktuelle leverandører for bildeling i Lørenskog. Bildeling kan være at innbyggere blir medlem av bildelinger som Bilkollektivet og Nabobil. Bildeling kan også være ordninger som gjelder alle i et boområder eller bofellesskap i samarbeid med utbyggere som f.eks. USBL har i Oslo. 

Fase 2: Finne ut hva som skal til for at bildeling blir etablert i Lørenskog, for eksempel kreve færre parkeringsplasser i nye boligprosjekter.

Fase 3: Legge til rette for og være pådriver for bildelingsordninger.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Reisende som ikke har daglig behov for bil
Bedrifter

 

Aktører

Lørenskog kommune
Bildelefirmaer
Utbyggere

Fordeler

  • Høyere utnyttelsesgrad per bil. En delebil erstatter inntil 4-8 privateide biler
  • Frigjøring av parkeringsareal
  • Billigere bilhold og tilgang til flere biltyper for innbyggerne
  • Et godt alternativ for bedrifter til bruk ved tjenestereiser

Idébank

  • Informere om bildelingsordninger
  • Inngå samarbeid med bildelefirmaer
  • Reservere p-plasser til delebiler
  • Tilrettelegge for bildeling i reguleringsplaner