GRØNN MOBILITET

31 Ladepunkter for el-biler i Lørenskog

Lørenskog kommunen legger til rette for etablering av offentlig tilgjengelige stasjoner for lading av el-biler. Kommunen holder seg orientert om utviklingen for andre alternative drivstoffer.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Opprette enkelte testladepunkter og gjøre en evaluering med hensyn til etablering og bruk

Fase 2: Utarbeide plan for ladepunkter i hele kommunen, inkludert tilrettelegging for hurtigladepunkter.

Fase 3: Gjennomføre hele ladepunktplanen

Tidshorisont

Målgruppe

Innbyggere som kjører biler med alternative drivstoff

 

Aktører

Lørenskog kommune

Fordeler

Elektrisitet til el-biler blir lettere tilgjengelig og det blir derved mer attraktivt å kjøre el-bil. Skiftet fra fossilt brennstoff til å benytte alternative drivstoffer understøttes, og gjør byttet enklere.

Idébank

  • Holde seg oppdatert på hydrogensatsingen i Norge og vurdere deltagelse i prosjekt for etablering av hydrogenstasjon i Lørenskog
  • Ladestasjoner for el-biler kan etableres på parkeringsplasser, ved kantsteinsparkering o.l.
  • En del av dagens etablerte parkeringsareal kan f.eks. reserveres til el-biler.

Se også tiltaket "Tilskudd til ladepunkter i boligsameier".

Hva gjøres allerede

Lørenskog kommune har avsatt økonomiske midler til å etablere ladepunkter for el-biler og planlegger å anlegge nye ladestasjoner ved Skårer gård og Sørlihavna. El-ladestasjoner er enklere å implementere, mens anlegg for hydrogen o.l. krever mer omfattende forarbeid. Lørenskog kommune er i dialog med nasjonal ekspertise innen hydrogen og holder seg oppdatert på hydrogensatsingen gjennom møter med Oreec (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) og Kunnskapsbyen Lillestrøm.