GRØNN MOBILITET

32 Lading av el-biler i boligselskap - tilskuddsordning

Det etableres tilskuddsordning for boligselskap til tilrettelegging av lading av el-biler. I første omgang gjennomføres en pilot. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

   

Hva vi skal gjøre

Fase 1: Innhente erfaringer fra andre kommuner som har etablert tilskuddsordning.

Fase 2: Opprette tilskuddsordning som pilotprosjekt.

Fase 3: Utbetale tilskudd i henhold til definerte tilskuddskriterier.

Fase 4: Evaluere pilotprosjektet og vurdere videreføring av tilskuddsordningen.

Tidshorisont

   

Målgruppe

Boligselskap som ønsker å tilrettelegge for lading av el-biler for sine beboere og gjester

 

Aktører

Lørenskog kommune

Fordeler

For å få flere til å velge elektriske kjøretøy er det gunstig å legge til rette for etablering av ladestasjoner for el-biler slik at ladepunktene er lett tilgjengelige. Skiftet fra fossilt brennstoff til å benytte elektrisitet understøttes og gjør byttet enklere.

Idébank

Kommunene Asker og Bærum har allerede etablert slik tilskuddsordning for boligselskap.

Hva gjøres allerede

De to første fasene er allerede igangsatt. Lørenskog kommune har innhentet  erfaringer fra andre kommuner. Tilskuddsordning som pilotprosjektet ble igangsatt januar 2019. Informasjon og søknadsskjema ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.