GRØNN MOBILITET

Mål

 

 

Mål

Ambisjon 2030

Dagens situasjon

Lørenskog har innovative løsninger som gir miljøvennlige reiser

Klimagassutslipp er redusert med minst 50% i forhold til 1991-nivå

85% av klimagassutslipp kommer fra veitrafikken

Lørenskog har fortettet rundt kollektivknutepunkt og har gode forbindelser mellom boområdene

90% av innbyggerne har maks 10 minutter å gå eller sykle til sitt lokalsenter

10 min å gå til stasjon:   15%

10 min å gå til dagligvare: 47%

10 min å sykle til stasjon: 46%

10 min å sykle til dagligvare: 88%

Det er enkelt, attraktivt, trygt og helsebringende å gå og sykle i Lørenskog

70% går eller sykler på lokale reiser inntil 10 minutter

70% av alle bilreiser er under 2 km

Lørenskog har rask, effektiv og komfortabel kollektivtransport

40% av alle reiser skjer med kollektivtransport

11% av alle reiser skjer med kollektivtransport

I Lørenskog brukes bil stadig sjeldnere

Maks 30 % av alle reiser skjer med bil

40% av turer med personbil innenfor kommunen er i dag kortere enn 1 km